1953

1953

Bagr K 1000 se používal Severočeských povrchových dolech